Δ. 11ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης / Κιλκίς - Ιωνία - Θεσσαλονίκη (Εγκαταστάσεις)
Τ.Θ. 7 - Τ.Κ. 57008
Τ. 2310780430, 2310780431 - F. 2310783430

Εinfo@anagnostou-erga.gr